Opplæring og kompetanse

Arctic-Service AS utfører bruker- og vedlikeholdskurs på Dräger pressluftapparat og gassmålingsinstrumenter.

Våre produkter beskytter mennesker i ulike sammenhenger og til tider under særdeles ekstreme forhold. Dette gjelder spesielt innen sikkerhetsteknikk hvor vi finner åndedrettsvern, gassmåling og brannvern. Det er derfor livsviktig at våre produkter blir brukt på en riktig måte. Opplæring av personell er derfor viktig.

Kurs

Arctic-Service AS utfører bruker- og vedlikeholdskurs på Dräger pressluftapparat og gassmålingsinstrumenter. Kursene holdes primært i våre lokaler i Tromsø, eller hos våre samarbeidspartnere. Vi kan også tilpasse kurset til hver enkelt bedrift.

Har du et oppdrag du trenger hjelp med?